BRNO UŠETŘÍ NA ENERGIÍCH DESÍTKY MILIONŮ KORUN. JAK?

V letech 2020 až 2021 zlevní dodávky energií (elektřiny a plynu) pro město Brno a jeho organizace o 16,4 milionů korun. V roce 2019 se uskutečnily na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE aukce elektřiny a plynu pro sdružené odběratele statutárního města Brna, a to na období čtyř let (2020-2023). Na jejich základě byl vybrán dodavatel pro obě komodity. Stala se jím společnost Pražská plynárenská.

Podíl na těchto úsporách má také způsob nákupu metodou postupných fixačních kroků, kdy se cena energií stanovuje předem na jednotlivé roky postupnou fixací. Dosud jsou fixovány ceny na dva roky (2020-2021). Na celkové úspoře 16,4 milionů korun za toto období se 9 mil. Kč podílí elektřina a 7,4 mil. Kč plyn.

Město Brno tímto způsobem zajišťuje energie nejen pro sebe, ale celkem pro 112 sdružených odběratelů, což jsou městské části, příspěvkové organizace (školy, domovy pro seniory, divadla, nemocnice, …), vlastní obchodní společnosti (Brněnské komunikace, a.s., Lesy města Brna, a.s.) a Městská policie Brno. Předpokládaná spotřeba zapojených organizací v roce 2020 činí 28 973 MWh elektřiny a 34 962 MWh plynu.

Statutární město Brno zahájilo pořizování energií centralizovaným způsobem v roce 2013 a od té doby postupně realizovalo sedm veřejných zakázek. První dvě zakázky byly realizované formou otevřeného řízení s hodnocením nabídek pomocí elektronické aukce. Dalších pět zakázek se realizovalo na komoditních burzách, z toho poprvé na Českomoravské komoditní burze Kladno. Následující čtyři zakázky se uskutečnily na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE.

V úvodu uvedená úspora ve výši 16,4 milionů korun je dosažena za období dvou let. Za celkové období 2013-2023, tj. jedenácti let, se městu Brnu podařilo na energiích uspořit mnohonásobně více.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp