CENTRALIZOVANÉ POŘÍZENÍ DODÁVEK ENERGIÍ PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NA OBDOBÍ 2020-23

Statutární město Brno zahájilo přípravu centralizovaného pořizování dodávek energií, tj. elektřiny a plynu, v roce 2012. Od té doby bylo postupně realizováno sedm veřejných zakázek, v nichž město působilo jako centrální zadavatel a zajišťovalo pořízení energií nejen pro svoje objekty, ale i pro objekty sdružených zadavatelů, tj. obchodních společností s majoritní majetkovou účastí města, městských částí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město nebo městské části a městské policie.

Šest veřejných zakázek bylo realizováno zpravidla na období jednoho roku jednorázovým nákupem. Letos v dubnu však Rada města Brna souhlasila s obdobím čtyř let a s postupnou fixací cen energií na jednotlivé roky. Koncem srpna 2019 se uskutečnily na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE aukce elektřiny a plynu na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Na jejich základě byl vybrán dodavatel pro obě komodity, kterým se stala společnost Pražská plynárenská, a.s.

V průběhu září a října 2019 provedl Odbor životního prostředí MMB potřebné fixační kroky, pomocí nichž byly stanoveny jednotkové ceny energií na rok 2020. Cena elektřiny v úrovni vysokého napětí činí 1 425,27 Kč/MWh, což je výrazně méně než cena platná na rok 2019 (1 581 Kč/MWh) a cena plynu je 511,51 Kč/MWh, což rovněž představuje výrazné snížení proti ceně platné na rok 2019 (640 Kč/MWh). Uvedené ceny nezahrnuji poplatky za distribuci a související služby, které jsou centrálně regulované a tudíž neovlivnitelné.

Souhlas s účastí na centralizovaném pořízení energií na období 2020-23 projevilo 112 sdružených odběratelů, jejichž předpokládaná spotřeba v roce 2020 činí 28 973 MWh elektřiny a 34 962 MWh plynu. Při této spotřebě a nižších jednotkových cenách energií v roce 2020 proti roku 2019 bylo v rámci centralizovaného pořízení dodávek energií ve městě Brně dosaženo následujících úspor:

    • elektřina             4 512 tis. Kč/rok
    • plyn                    4 492 tis. Kč/rok
    • celkem               9 004 tis. Kč/rok

Významný vliv na těchto úsporách má změna způsobu nákupu na komoditní burze z jednorázového na metodu postupných fixačních kroků. Touto metodou bude prováděna fixace ceny energií také na následující roky.

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp