DEJTE HLAS BRNU A JEHO ZELENÝM STŘECHÁM VE FINÁLE SOUTĚŽE E.ON ENERGY GLOBE

Až do konce září můžete hlasovat pro město Brno a jeho dotační program „Zeleň střechám“, který byl vybrán do finále celorepublikové soutěže E.ON Energy globe v rámci kategorie „Čistý vzduch“

Hlasovat můžete zde

Město Brno vyhlásilo dotační program poprvé v roce 2019 a do této chvíle přijalo přes 120 žádostí. Za dobu jednoho roku také již vzniklo téměř 50 zelených střech. Podpora stavby vegetačních střech umožní zvýšit plochu zeleně na území města. Střechy s vegetací lépe zadržují vodu a přispívají tak ke snižování dopadů sucha, s nímž se celá Česká republika v posledních letech potýká. Důležitá je i role zelených střech ve snižování prašnosti. Čím více zelených střech se ve městě postaví, tím lépe se bude Brňanům dýchat.

Statutární město Brno v roce 2019 přijalo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), ve kterém se zavázalo k realizaci opatření účinných v boji proti změnám klimatu a rovněž ke snížení produkce CO2. Dotační program na podporu vytváření zelených střech je jedním z mnoha střípků zapadajících do mozaiky tohoto ambiciózního plánu. Zelené střechy totiž kromě jiných pozitivních dopadů také zlepšují izolační vlastnosti budov, čímž snižují jejich energetickou náročnost.

Dejte Brnu a jeho zeleným střechám hlas i vy na stránce https://www.energyglobe.cz/projekty/podpora-zelenych-strech-v-brne

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp