DÍKY NOVÉ APLIKACI MĚSTA BRNA SI PROHLÉDNETE MAPU SLUNEČNÍHO OSVITU

V článku naleznete odkaz na samotnou aplikaci, ve které se můžete pohybovat v rámci několika vrstev a podívat se, jak je na tom s osluněním třeba právě Váš dům.

Aplikaci spustíte na stránce www.brno.cz/mapa-osvitu nebo kliknutím na následující odkaz:

https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5cdb4bc28ff04948ac2b61c02a36d19e

Mapa slunečního osvitu města Brna vznikla v souvislosti s projektem Připrav Brno. Tento projekt má za cíl v následujících 10 letech postupně zkvalitňovat životní prostředí města Brna, snížit produkci CO2 ve městě o 40% a připravit město pomocí adaptačních opatření na změny klimatu, které v současnosti každý pociťuje. Podrobnosti o projektu naleznete již brzy na našich stránkách.

Data osvitu zobrazená v aplikaci byla vypočítána na základě Digitálního modelu povrchu z roku 2019 s rozlišením 1 metr na pixel. Do samotného výpočtu byly zahrnuté také místní podmínky území města Brna (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, koeficient oblačnosti), tak aby se výpočet hodnot osvitu co nejvíce přiblížil reálné hodnotě. I přes všechny tyto předem definované podmínky, které vstupují do výpočtu, jsou vypočítané hodnoty osvitu na území města Brna pouze orientační. Více informací o postupu výpočtu mapy osvitu města Brna je dostupné v Technické zprávě.

Součástí aplikace je také Teplotní mapa města Brna, která vyobrazuje letní teplotu povrchů ve °C za rok 2019. Samostatná aplikace Teplotní mapa je dostupná na tomto odkazu.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp