DOTACE NA „ŠALINKARTU“ JE SCHVÁLENA I PRO ROK 2021

Město Brno bude i v roce 2021 poskytovat svým občanům dotaci na roční elektronickou šalinkartu. Dotace je poskytována od roku 2017 a každoročně této podpory využije přes 30 tisíc obyvatel města.

Vzhledem k velkému zájmu o dotaci byl rozšířen okruh jízdenek, na které je možné dotaci poskytnout. Dotace se poskytuje na zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD, která musí vždy obsahovat zóny 100 a 101, případně další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna a může o ni požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně. Výše dotace se nemění, mění se ale podmínky pro poskytnutí dotace a to tak, že každý žadatel o dotaci musí mít uhrazený poplatek za komunální odpad v roce podání žádosti i v roce rozhodnutí o žádosti, bez ohledu na datum splatnosti (tato podmínka vychází z podnětu správce místního poplatku za komunální odpad) a to nejpozději do doby rozhodnutí o žádosti.

U žádostí, které evidujeme v roce 2020 a nebylo o nich dosud rozhodnuto, budou muset tedy žadatelé uhradit poplatek za komunální odpad i na rok 2021, aby o jejich žádosti mohlo být rozhodnuto kladně.

O dotaci lze žádat na www.brnoid.cz nejpozději do 60 dnů o data zakoupení jízdenky. Rozhodnutí obdrží žadatel bezodkladně, nejpozději však do 90 dnů.

Všechny podrobné informace najdete na těchto stránkách v sekci Dokumenty.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp