EKOVÝCHOVA V LAMACENTRU

Nezisková organizace Pozemkový spolek Hády provozuje v bývalém vápencovém lomu Džungle tzv. Lamacentrum. Najdete zde nejen lamy alpaky, ale také kozy, ovce, králíky nebo včely.

Díky dlouholeté dotační podpoře města Brna poskytované prostřednictvím odboru životního prostředí se daří v areálu Lamacentra provozovat různé ekovýchovné programy pro děti a mládež. V rámci všech akcí se děti dostanou do přímého kontaktu se zvířaty a přírodou. Ti zvídaví se můžou zapojit do programů jako: Co prozradí kámen, O přírodě v přírodě, Na dobré vlně, Na větvi a podobně. Cílem je v dětech vypěstovat kladný vztah k přírodě a povědomí o její ochraně. Statutární město Brno také finančně přispělo k vybudování přírodní zahrady v prostorách Lamacentra, k vytvoření „Budkostromu“, který dětem a veřejnosti představuje různé typy ptačích budek. Najdete tu třeba i fotostromy, prezentující vzácné druhy rostlin a živočichů na Hádech.

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp