Klima startup – adaptace a krajina

Pojďte hledat cesty, jak na akcích zmírňovat dopady klimatické změny na krajinu a dál se v tomto tématu vzdělávat! Dozvíte se, čemu krajina čelí vzhledem k dopadům klimatické změny a jaké jsou způsoby, jak ji na tyto dopady přizpůsobit. Společně se zaměříme na to, jak můžeme zapojit dobrovolníky a veřejnost do realizace adaptací v krajině a budeme mít možnost diskutovat s lidmi, kteří se tomuto tématu věnují.

Víkendový kurz je určen pro organizátory a organizátorky, ale i účastníky a účastnice akcí Hnutí Brontosaurus, kteří se chtějí více zorientovat v problematice dopadů klimatické změny na krajinu a nalézt cesty, jak na dobrovolnických akcích společně a aktivně přizpůsobovat krajinu na měnící se podmínky. Akce se uskuteční 10. – 12. 6. 2022 v klášteře Porta Coeli nedaleko Tišnova.

Více informací na stránkách: https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14466/ .

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp