Má smysl třídit

Jako každý rok i letos se město seznámilo s dosaženými výsledky v systémech EKO-KOM a ASEKOL.

V roce 2018 se díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořilo 448 516 GJ energie. V případě globálního oteplování, které je stále více diskutováno, přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu ke snížení emisí o 17 332 tun CO2 ekvivalentu.

Ve stejném roce bylo na území města vytřízeno dle systému ASEKOL 485 032 kg elektrozařízení, což odpovídá poklesu produkce skleníkových plynů o 1 302 tun CO2 ekvivalentu.

Na těchto příkladech je jasně vidět, že recyklace má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí a snaha našich obyvatel se vyplácí.

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp