Nové turistické trasy na nábřeží Ponávky

V roce 2021 jsme mohli v rámci dotačnímu programu Nábřežít podpořit Klub českých turistů – Jihomoravská, jejímž cílem bylo vyznačit nové turistické trasy na nábřeží Ponávky.

Červená turistická trasa byla vyznačena přesně podle projektu z Mokré Hory podél severovýchodního okraje areálu bývalé Lachemy a po komunikacích vedoucích podél levého břehu Ponávky kolem Zamilovaného hájku až k železniční stanici Královo Pole. Po zvážení všech pro a proti jsme mírně modifikovali průběh žluté trasy tak, že jsme ji vedli více lesem, kde by si turisté měli užít více čistého vzduchu než v ulicích zástavby. Plánované turistické informační místo (TIM) – Podhájí jsme pak nahradili Zamilovaným hájkem. Náklady tak zůstaly stejné. Celková délka nové červené značené trasy je 4,5 km a vznikly na ní tři nová informační místa se směrovkami, a to Za Lachemou, Zamilovaný hájek a Královo Pole nádraží. Nový úsek žluté turistické trasy měří 1,8 km. Tato trasa spojuje Soběšice s Řečkovicemi žst. přes nové TIM Za Lachemou. Obě trasy se protínají v TIM Za Lachemou. Nedochází k jejich souběhu. Všechna TIM na obou trasách jsou vybavena příslušnými směrovkami a tabulkami místního názvu. To se týká nejen nově vyznačených úseků – kromě nových TIMů ještě Mokrá Hora, Jandáskova a Řečkovice žst, ale celých tras, protože došlo ke změně cílových míst tras, která jsou uváděna na směrovkách až do nejbližšího významného místa na trase.“

Uvedl Zeman Alois, osoba odpovědná za realizaci projektu.

Trasy byly zaneseny do mapových podkladů Klubu českých turistů a také je lze nalézt na mapovém portále www.mapy.cz.

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp