Řekněte, co si myslíte o politice a strategii v oblasti ochrany klimatu

Ministerstvo životního prostředí chce díky veřejné konzultaci zjistit, jaký názor mají občané na politiku a strategii České republiky v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů.

Podle dlouhodobých průzkumů veřejného mínění považuje většina obyvatel ČR probíhající změnu klimatu za zásadní hrozbu. Základním strategickým dokumentem ČR v této oblasti je Politika ochrany klimatu, jejíž aktualizace se právě chystá. Veřejná konzultace probíhá formou strukturovaného dotazníku, který obsahuje několik otázek týkajících se názorů veřejnosti na cíle, celkové zaměření a priority ochrany klimatu. Výstupy z této konzultace ministerstvo využije jako jeden z podkladů pro přípravu zmíněné aktualizace.

Veřejná konzultace je určena široké veřejnosti – od orgánů veřejné moci přes akademickou sféru a další odbornou veřejnost či zástupce zájmových skupin a nestátních neziskových organizací až po jednotlivé občany.

Dotazník je na webu dostupný do 15. května 2023.

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp