Světový den včel

Letošní rok připadl Světový den včel na sobotu 20. května. Kvůli klimatické změně, která ovlivňuje i krajinu České republiky, je ještě více než dříve potřeba si připomínat, co jsou základní stavební jednotky přírody. A včely mezi ně rozhodně patří! Stojí na začátku všeho, jedná se o opylovače, bez nichž by naše planeta nemohla existovat. Osvětová činnost je však v této oblasti bohužel zatím stále malá a společnost netuší, jaké následky by mohlo mít, kdybychom o včely přišli.

V Brně však již dnes najdeme několik firem či organizací, které se snaží dostat včelí život do povědomí veřejnosti. Příkladem může být iniciativa zachrantevcely.cz technologické společnosti EPRIN spol. s. r. o.  Hlavními cíli projektu je zvýšení povědomí o důležitosti včel pro životní prostředí, propagace zodpovědného přístupu k ochraně včel a dalších opylovačů, záchrana včelstev před vymíráním, ale také inspirace, jak může i široká veřejnost včelám pomoci.

Ani město Brno nezůstává pozadu! V rámci participativního rozpočtu Dáme na vás se v roce 2020 mezi vítěznými umístil projekt s názvem „Včely do Brna“, který se už aktuálně realizuje. Jak to postupuje, se můžete dočíst ve Včelařském deníku.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp