UPOZORNĚNÍ! NOVÁ POVINNÁ PŘÍLOHA V ŽÁDOSTECH O DOTACI

Dokládání částečného výpisu z evidence skutečných majitelů v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna je povinnou náležitostí žádosti  o poskytnutí dotace. Předložení  částečného výpisu z evidence skutečných  majitelů právnické osoby – § 14 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnou přílohou všech žádostí o dotaci z rozpočtu města Brna je nově i předložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, která je podávána nadací nebo nadačním fondem, ústavem, obecně prospěšnou společností, spolkem nebo pobočným spolkem, zájmovým právnických osob, mezinárodní nevládní organizací a školskou právnickou osobou neuvedenou v §7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Zde si můžete stáhnout stanovisko stanovisko MFČR

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp