UZDRAV PŘÍŠERKU: CO ZPŮSOBUJE ŠPATNÝ TECHNICKÝ STAV VOZIDEL?

Kvalita ovzduší je v seznamu Světové zdravotnické organizace v první desítce příčin předčasných úmrtí. Na veřejnosti se o tom málo ví, a ještě méně se o tom mluví. Na apely lékařů a varovné signály vědců zatím moc neslyšíme, a proto je potřeba odborné studie více přiblížit lidem.

Kampaň „Uzdrav příšerku“ upozorňuje na negativní vlivy automobilové dopravy na lidské zdraví a osvětou široké veřejnosti chce upozornit na významný problém, kterému jako společnost v České republice čelíme.

Možná i vy máte doma příšerku a nevíte o tom! Cílem je informovat a motivovat především obyvatele měst a těch, kteří do města dojíždí, aby svá vozidla používali uvědoměle, udržovali je v dobrém technickém stavu a přispěli tak ke snížení škodlivých emisí.

Vlivem zájmových skupin systém měření emisí a technických prohlídek vozidel v ČR katastrofálně selhává. Aktuální stav kontroly vozidel nás před nad-emisemi dostatečně nechrání. Vozidla jsou například kontrolována zastaralou technikou a neviditelné mikročástice jsou měřeny optickými přístroji. Pravidelně na tuto skutečnost upozorňuje Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM), která ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR připravila kampaň #Uzdravpříšerku (https://uzdravpriserku.cz).

Z měření výfukových emisí částic v provozu vyplývá, že přibližně jen 5 až 10 % aut tvoří celou polovinu škodlivých emisí částic. Hlavní příčinou přitom není stáří aut, ale jejich technický stav, který způsobuje nárůst emisí mnohdy i tisícinásobně oproti vozidlům bez defektu a softwarových úprav. Z výsledků měření emisí na stanicích SME/STK však vyplývá, že kontrolou neprojde jen méně než 2 % vozidel, a v každém kraji je hned několik stanic, kde ročně uspěje 100 % kontrolovaných vozidel. To je technicky zcela nemožné, stejně jako současný trend, kdy náš vozový park sice výrazně stárne, ale je rok od roku zdravější.

Je třeba si uvědomit, že emise z výfuků jsou pro naše zdraví škodlivější než emise z letadel, lodí nebo z elektráren. Jsou vypouštěny v bezprostřední blízkosti lidí a na kvalitu ovzduší ve městech tak mají často největší vliv. Zhoršená kvalita ovzduší si tak vybírá svou daň, kdy způsobuje přibližně 10 až 20krát více předčasných úmrtí než dopravní nehody a stojí za růstem mnoha vážných onemocnění. Celkové roční škody ze znečištěného vzduchu odhaduje světová banka na 5 % HDP.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp