VAŠE AKTIVITA V ROCE 2019 ANEB POJĎME BILANCOVAT

Na našich stránkách se můžete průběžně dočítat o našich dotačních programech a obecně o činnosti našeho oddělení. Pojďme si ale shrnout, jaká oblast letos nejvíce oslovila Vás.

Zeleň střechám

  • dotační program, který jsme spustili k letošnímu červnu a u Vás se těšil velké oblibě. Celkem jsme v letošním roce obdrželi 105 kompletních žádostí. Rovněž bylo uděleno 105 příslibů, kterými byla alokována částka 17 953 000 Kč. Zrealizováno bylo v letošním roce celkem 22 projektů zelených střech. Celková plocha zelených střech, které jsme podpořili přísliby, činí 18 373 m². Nejvíce jste žádali o projekty realizované na rodinných domech. V drtivé většině se jednalo o extenzivní typ zelené střechy. Největší počet zelených střech jsme zaznamenali v městských částech Jundrov, Královo pole, Brno-Střed a Maloměřice a Obřany. Žádost si můžete podat opět v příštím roce, od 1. 2. – 31. 8. 2020.

Nachytej dešťovku

  • tento dotační program byl rovněž spuštěn v letošním červnu. Do budoucích let bychom rádi rozšířili povědomí o jeho existenci, i letos se nám ale společně povedlo podpořit celkem 19 projektů za 307 000 Kč. Z povahy programu SFŽP, na který je výzva navázána, se jednalo o domácnosti rodinných a bytových domů. Žádost si můžete podat opět v příštím roce, od 1. 2. – 31. 8. 2020.

Vnitroblok

  • v letošním roce jsme přijali celkem 12 žádostí o dotaci, které momentálně čekají na hodnocení. Stejně jako v minulých letech se jedná převážně o bytové domy. Do budoucna bychom pro Vás rádi připravili mapu již zrealizovaných projektů, včetně popisků a fotografií. Žádost si můžete podat opět v příštím roce, od 15. 9. – 31. 10. 2020.

Nábřežít

  • bylo přijato a na hodnocení čeká celkem 5 projektů, které mají za cíl vrátit život na nábřeží brněnských řek Svratky, Svitavy a Ponávky. Žádost si můžete podat opět v příštím roce, od 15. 9. – 31. 10. 2020.

Ekologická výchova

  • v letošním roce jsme přijali celkem 59 žádostí. Žádost si můžete podat opět v příštím roce, od 15. 9. – 31. 10. 2020.

Šalinkarta

  • přesný počet žádostí za rok 2019 bude upřesněn

V lednu se můžete těšit na naše nová dvě videa a vypsání termínů seminářů pro dotační program Zeleň střechám. Budeme velice rádi, pokud budeme i v příštím roce společně pracovat na dalších projektech, díky kterým bude v našem městě radost žít. Oceníme také, když nám dáte vědět, jak jste s námi spokojení.

Oddělení motivačních programů Vám přeje šťastný vstup do roku 2020!

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp