VNITROBLOK, NÁBŘEŽÍT A EKOVÝCHOVA V NOVÉM!

Dotační programy Vnitroblok, Nábřežít a Ekovýchova jsou pro letošní rok vyhlášeny. Žádost lze podat v termínu od 15.9.2020 do 31.10.2020. Podívejte se, co přinášejí nového.

Dotační program Vnitroblok!

  • maximální výše podpory na jeden projekt byla zvýšena z původních 150.000 Kč na 250.000 Kč
  • nově je povinnou přílohou žádosti projektová dokumentace, která je uznatelným nákladem až do výše 10.000 Kč
  • není povinností, aby byl vnitroblok otevřený veřejnosti

 

Dotační program Nábřežít!

  • částka na jeden projekt činí až 50.000 Kč
  • na akcích konaných v rámci tohoto dotačního programu musí být použito výhradně vratné omyvatelné, vratné plastové, ekologicky šetrné či kompostovatelné nádobí

Dotační program Ekovýchova

  • částka na jeden projekt činí nově až 100.000 Kč
  • je stanoveno téma pro projekty podpořené tímto dotačním programem, a sice Zvýšení povědomí společnosti o přínosech zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou v městské krajině
  • nově lze čerpat dotaci pouze na neinvestiční výdaje

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp