ZAMĚSTNANCI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MMB SE ZAPOJILI DO MEZINÁRODNÍHO KLÁNÍ CITY NATURE CHALLENGE

Ve dnech 30. dubna až 3. května jsme se zapojili do výzvy letošního ročníku soutěže City Nature Challenge a vydali se na řadu míst prozkoumat brněnskou džungli. Cílem bylo nafotit co největší počet pozorování rostlin a živočichů na území Brna. 

Chtěli jsme ostatním městům ukázat, jaké krásy fauny a flóry skrývá Brno. A když jsme si s určením druhu rostliny nebo živočicha nevěděli rady, aplikace iNaturalist nám v určení pomohla a navedla nás.

Abychom toho zachytili co nejvíce, rozdělili jsme se do skupin a vydali se na průzkum. Cesta jedné skupiny vedla k Augšperskému potoku a k Žebětínskému rybníku. Další se vydala za pozorováním do Bosonožského hájku a jeho okolí. Třetí skupina navštívila Černovické terasy a Údolí Zaječího potoka. Někteří se pustili do objevování samostatně a navštívili třeba místo zvané U kříže – starý opuštěný sad, louky a remízek na svahu kopce Roviny. Centrem zájmu se stala i Holásecká jezera, okolí řeky Svratky a Ponávky.

A jak si Brno ve finále vedlo? V celosvětovém měřítku jsme se umístili na 38. místě v počtu pozorování, na 40. místě v počtu pozorovatelů a na 59. místě v počtu druhů.  V absolutních číslech šlo o 7973 pozorování, 357 aktivních účastníků a cca 1000 pozorovaných druhů. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo přes 400 měst z celého světa, ačkoli Prahu se nám porazit nepovedlo, nechali jsme za sebou města jako Londýn, Berlín a Vídeň. Za zmínku určitě stojí, že se nám na území Brna podařilo najít několik vzácnějších druhů, například ucháče svazčitého, jedlou vřeckovýtrusnou houbu s nepravidelně laločnatým kloboukem, vyrůstající v teplých listnatých lesích. Další bližší informace najdete zde.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp