„ZELENÁ“ VÝROBA TEPLA Z ODPADU MÁ V BRNĚ ZELENOU

Rada města Brna schválila 22. dubna pokračování projektu Odpadové hospodářství Brno II (OHB II), jehož cílem je výstavba třetí spalovenské linky v zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO).

Nový kotel s nominální kapacitou 132 tisíc tun komunálních odpadů se bude vyznačovat vysokou účinností blížící se 100 %, provozní flexibilitou a nízkými emisemi oxidu dusíku a CO2. „Očekáváme úsporu ekvivalentního množství CO2 o téměř 160 tisíc tun ročně, tak jak jsme se k tomu zavázali v Paktu starostů a primátorů k adaptaci na klimatické změny,“ říká Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna. „Společnost SAKO Brno může takto pomoci přispět k snížení emisí CO2 v objemu 25 % z celkového plánu města Brna snížit do deseti let emise CO2 nejméně o 40 %, což si troufám označit jako mimořádně vysoký podíl jedné společnosti v rámci strategie města,“ dodává Petr Hladík.

SAKO Brno spolupracuje na koncepčním návrhu nové linky s renomovanou dánskou konzultační společností Ramboll, která je považována za světového lídra v oboru Waste to Energy. Mezi její reference patří například unikátní ZEVO v Kodani se sjezdovkou na střeše budovy. „Tu sice v Brně mít nebudeme, ale při návrhu jsme kladli důraz i na architektonické řešení stavby, aby i Brňané mohli být na svoji spalovnu pyšní. Ta je již nyní z městských společností nejoblíbenějším cílem v rámci dnů otevřených dveří a my chceme systém nakládání s odpady a jejich energetické využívání občanům ještě více přiblížit. Plně si uvědomujeme naši společenskou odpovědnost udržovat naše město čisté, rozšiřujeme povědomí o třídění a recyklaci odpadu a nyní, více než kdy jindy, vnímáme i nezastupitelnou službu v oblasti hygienizace odpadu. ZEVO je navíc součást kritické infrastruktury města Brna pro případ blackoutu, což jen podtrhuje důležitost naší mise,“ vysvětluje Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, a.s.

„Výsledky studie proveditelnosti projektu ukazují na nesporné environmentální přínosy výroby tepla a elektrické energie z odpadu, navíc podpořené pozitivními ekonomickými ukazateli,“ dodává Filip Leder. Cena za energetické využívání odpadů v Brně tak bude moci do budoucna zůstat na společensky únosné úrovni. Obce a subjekty, které budou odpad dovážet do Brna, se nemusí obávat zvýšených nákladů na odpadové hospodářství. Kapacita ZEVO v SAKO Brno využije produkci spalitelného odpadu celého Jihomoravského kraje. Ne všechny jihomoravské obce a subjekty však do této chvíle projevily o budoucí spolupráci zájem, proto je volná kapacita rezervována i subjektům ze sousedních krajů. Zajištění dostatečného množství odpadů a odbyt vyrobeného tepla jsou základní podmínkou realizace projektu. „Aktivně jednáme o budoucí spolupráci se všemi producenty odpadu, abychom kapacitu třetího zdroje naplnili,“ vysvětluje Filip Leder.

Pokud má Česká republika omezit ukládání využitelných odpadů do skládek, musí vyrůst nová zařízení na energetické nebo materiálové využívání těchto odpadů, abychom v budoucnu nebyli závislí na zahraničních koncových zpracovatelských zařízeních. V České republice nyní chybí zařízení na energetické využívání pro více než 800 tis. tun materiálově nevyužitelného směsného komunálního odpadu.

 

Zdroj: SAKO Brno

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp