ZVELEBTE VNITROBLOK, OŽIVTE NÁBŘEŽÍ!

Od 15.9. do 31.10. můžete elektronicky na adrese www.brno.grantys.cz podávat své žádosti v rámci oblíbených dotačních programů Vnitroblok! a Nábřežít! Oba dotační programy naleznete v sekci Dokumenty.


V rámci dotačního programu Vnitroblok! můžete zvelebovat vnitrobloky nebo jiné plochy veřejné zeleně přilehlé ke stavbám. Podpora je poskytována především na nákup a údržbu zeleně, jako jsou stromy, keře, trávníky a drobné infrastruktury (chodníky, mlatové cesty). Maximální výše dotace na jeden projekt činí 150 000 Kč. Uznatelnými náklady budou výhradně neinvestiční položky, které Vám pomůže rozlišit „Metodická pomůcka“ v Dokumentech.

Dotační program Nábřežít! je určen pro ty z Vás, kteří se chtějí podílet na oživení nábřeží brněnských řek Svratky, Svitavy a Ponávky. Podporovány jsou společenské akce neinvestičního charakteru, ať už se jedná o sportovní, edukativní, dětské, zdravotní, kulturní, herní, umělecké či ekologické projekty. Výše maximální podpory na akci činí 50 000 Kč.

Začněte si již nyní připravovat Váš projekt tak, abyste si v termínu 15.9. – 31.10. mohli podat žádost

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp