CO SE DĚJE NA PŘIRODOVĚDNÉ STANICI KAMENAČKY?

Pracovníci Přírodovědné stanice Kamenačky, specializovaného pracoviště Domu dětí a mládeže Helceletka, se pravidelně snaží vymyslet a vybudovat nové prvky, které slouží pro ekologické vzdělávání dětí a mládeže v jejím areálu v Brně – Juliánově. Velmi jim v tom pomáhají ekodotace, které spolu s částí vlastních příjmů a prací nadšených dobrovolníků vedou každoročně ke zlepšování prostředí pro výukové programy i činnost přírodovědných zájmových kroužků.

Prvky v certifikované Ukázkové přírodovědné zahradě oceňují rovněž dospělí návštěvníci. V loňském roce jsme za přispění ekodotací vybudovali velký model doupěte, který slouží jako venkovní učebna pro nejmladší kategorie. Pro chovatelské kroužky vyrostl zcela nový seník na uskladnění materiálů používaných při činnosti a na zahradě byl dobudován modelový biotop suché skalnaté stráně s typickou vegetací. V letošním roce navazujeme tvorbou dalšího venkovního učebního koutu v blízkosti doupěte. Pro starší kategorie dětí ze zoologického a teraristického kroužku budujeme novou výukovou místnost s karanténou pro zvířata a v zázemí jim otevřeme také nový polytechnický kout s ponkem, vybavený nářadím pro tvorbu dotýkající se ekologické výchovy (např. hnízdních budek pro ptáky, které každoročně s dětmi vyvěšujeme aj.) Veškerá pedagogická a osvětová činnost PřSt Kamenačky slouží k názornému vysvětlování ekologických vztahů v přírodě, jejíž nedílnou součástí je člověk. Teprve po jejich pochopení můžeme doufat, že generace, které naším zařízením projdou, budou schopné racionálně a účelně posuzovat různé profesní situace a chránit životní prostředí tak, aby docházelo k co nejmenším konfliktům mezi ekonomikou a ekologií.

text: Ing. Romana Křížová, Ph.D.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp