Poslední letošní přednáška v sadu přiblíží, jak pomáhá zadržovat vodu v městské krajině

View Calendar
21/10/2021 16:30 - 19:00

V pořadí pátá a pro tento rok poslední přednáška z tematického bloku Přednášky o vodě v černovickém sadu proběhne ve čtvrtek 21. 10. od 16:30 hod. Tentokrát se bude týkat přímo samotného sadu a nastíní, jak důležitou roli plní v procesech zadržování vody v městské krajině. Přednášejícím bude Ing. Vilém Jurek z ekologické organizace Rezekvítek, která sídlí v Černovicích a o sad se pravidelně stará. A na co se můžete těšit?

I takový prostor, jako je ovocný sad, může mít velký význam pro krajinu. Byť se mnohdy jedná o drobné krajinné prvky, dokáží zadržet nemalé množství vody. Jak je to možné? V první řadě se jedná biotop, kde se hospodaří extenzivně. Opakem je průmyslové zemědělství, které se snaží z půdy dostat maximum za každou cenu a za cenu ztráty úrodnosti a přirozené obranyschopnosti.

Extenzivní způsob hospodaření v krajině je oproti tomu trvale udržitelným a posiluje krajinné funkce, jako je třeba retence (zadržování) vody či biologická rozmanitost.

Spolupůsobení všech pozitivních faktorů pak zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny. Ta díky tomu může odolávat i tak neblahým vlivům jako jsou sucho, povodně nebo zarůstání nepůvodními druhy rostlin.

Bližší informace o tom, jak je sad jako přírodní mechanismus důležitý pro město, se můžete dozvědět již ve čtvrtek 21. 10. od 16:30 hod. v průběhu přednášky Jak sad pomáhá zadržovat vodu v krajině.

Projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Brna v rámci programu Ekovýchova. Přednášky připravuje místní černovický Spolek Turgeněvova, z.s. ve spolupráci s odborníky na dané téma a probíhají jednou za měsíc vždy ve čtvrtek od 17 hod. s výjimkou měsíce srpna, v říjnu začíná přednáška výjimečně už v 16:30 hod..

 

Pro bližší informace:

www.facebook.com/prednaskyvsadu

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Martina Dobrovolná, 774155917

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp