nachytej-destovku

Státní fond životního prostředí + statutární město Brno = společná podpora projektů pro hospodaření se srážkovou vodou.

dotacni-pogram-destovka

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ROCE 2021:

1.2.2021 – 31.10.2021

 

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se od roku 2019 podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL  pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst ZÁSADY pro poskytování dotací, následně PRAVIDLA a nakonec DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených tří dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Dotační program „Nachytej dešťovku“ předpokládá, že má žadatel projekt již dokončený, a tudíž má platnou a uzavřenou smlouvu se Státním fondem životního prostředí v rámci výzvy Dešťovka. Nyní tedy žadatel prostřednictvím systému GRANTYS podává žádost k nám a přikládá k ní tyto dvě přílohy:

 1. Naskenovaná smlouva se SFŽP – platná, tedy podepsaná žadatelem i osobou k tomu pověřenou za SFŽP
 2. Podepsaná žádost – V případě, že žadatel nemá zaručený elektronický podpis je třeba žádost z programu vytisknout, ručně podepsat a znovu ji naskenovat jako přílohu.
 3. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich
  stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);
 4.  Čestné prohlášení pro právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách
  ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);
 5. . Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke
  stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost
  podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci, na
  níž proběhla realizace projektu.);

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději v den následující po schůzi Zastupitelstva, na které byl materiál s žádostí předložen. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

 

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp