Dokumenty

Podrobné informace o dotačních programech, zásady poskytování dotací...

Společné dokumenty (k využití pro všechny dotační programy)

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna

Manuál pro uživatele programu GRANTYS 

Metodika pro použití programu GRANTYS – firmy,třetí osoby, zprostředkovatelé

Formulář “Finanční vypořádání” vč. čestného prohlášení


Zeleň střechám

Dotační program Zeleň střechám!

Pravidla

Odborná metodika Zelené střechy

Standarty pro navrhování, provádění a údržbu – vegetační souvrství pro rok 2020

Čestné prohlášení pro právnické osoby

Čestné prohlášení pro právnické i fyzické osoby obecné

Čestné prohlášení pro právnické i fyzické osoby dle vyhlášky č. 268 2009 Sb.

Plná moc

Souhlas spoluvlastníka nemovitosti

  • Schválené žádosti v roce 2020:

Zastupitelstvo 14.1.2020

Zastupitelstvo 21.4.2020

Zastupitelstvo 16.6.2020

Nachytej dešťovku

Dotační program Nachytej dešťovku!

Pravidla

  • Schválené žádosti v roce 2020:

Zastupitelstvo 14.1.2020

Zastupitelstvo 21.4.2020

Zastupitelstvo 16.6.2020

Šalinkarta

Dotační program – šalinkarta

Pravidla

Stanovisko MF

Vzorové podmínky dotační smlouvy

Statistika – průběžný nárůst srpen

Vnitroblok

Dotační program Vnitroblok!

Pravidla

Metodická pomůcka k rozlišení investičních a neinvestičních výdajů

Čestné prohlášení pro právnické i fyzické osoby obecné

Čestné prohlášení pro právnické osoby

Přehled schválených žádostí o dotaci na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích v roce 2019

Přehled schválených žádostí o dotaci na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích v roce 2020

Nábřežít

Dotační program Nábřežít!

Pravidla

Metodická pomůcka k rozlišení investičních a neinvestičních výdajů

Čestné prohlášení – ekologie

Čestné prohlášení pro právnické i fyzické osoby obecné

Čestné prohlášení pro právnické osoby

Přehled schválených žádostí o dotaci na podporu oživení nábřeží brněnských řek 2019

Přehled schválených žádostí o dotaci na podporu oživení nábřeží brněnských řek 2020

Ekologická výchova

Dotační program Ekovýchova

Pravidla

Metodická pomůcka k rozlišení investičních a neinvestičních výdajů

Čestné prohlášení – ekologie

Čestné prohlášení pro právnické i fyzické osoby obecné

Čestné prohlášení pro právnické osoby

Tabulka Přehled schválených dotací pro rok 2020

Letáky a brožury

Příručka aktivního Brňana

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp semmo