EnMS

Systém managementu hospodaření s energiemi

V Brně začal Magistrát města Brna (MMB) zavádět od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi (EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001.

Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001.

veřejné výstupy z IS EnergyBroker
veřejné výstupy z IS EnergyBroker

Odkazy a bližší informace

Co je energetický management

Systém managementu hospodaření s energiemi ve městě Brně

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp