nachytej-destovku

Bavilo by vás informovat širokou veřejnost napříč generacemi o ekologických tématech? Rádi podpoříme váš projekt!

Dotační program Ekologická výchova je určen především těm, kteří prostřednictvím edukace šíří osvětu o zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně. Město Brno přispívá na projekty zaměřené na formování vztahů dětí i dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Lhůta pro podání žádosti:

15.9.2021 – 31.10.2021

Téma pro rok 2021/2022: GREEN DEAL

Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč

 

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

 Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst ZÁSADY pro poskytování dotací, následně PRAVIDLA a nakonec DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených tří dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Ekovýuka jsou to tyto:

1. Podrobný popis, cíl a program akce – projekt včetně případných zákresů a fotografií;

2. Doklad prokazující existenci žadatele – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu z rejstříku nebo aktuální kopií zřizovací listiny;

3. Aktuální doklad o volbě statutárního zástupce/ statutárních zástupců – dokládá se pouze v případě, že toto není doloženo již dokladem prokazujícím existenci žadatele;

4. Čestné prohlášení o bezdlužnosti – vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;

5. Čestná prohlášení pro právnické osoby – vyplněná prohlášení přikládají všichni žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;

6. Čestné prohlášení o použití ekologicky šetrných materiálů – vyplněné prohlášení přikládají jen ti pořadatelé akcí na nichž bude podáváno občerstvení, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;

7. Doklad o zřízení bankovního účtu;

8. Výpis ze Sbírky listin prokazující splnění povinnosti dle ust. Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění – povinnost účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, uveřejnit účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy

9. Vygenerovaná podepsaná žádost – dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému;

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději do 03/2022. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

V případě kladného rozhodnutí o Vaší žádosti máte kalendářní rok na realizaci Vašeho projektu.

POSLEDNÍ KROK – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Nejpozději do ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste projekt realizovali, je vaší povinností provést finanční vypořádání. Učiníte tak opět elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS, kam vložíte rovněž všechny relevantní faktury a účetní doklady.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit

 

Aktuality

Doplňte si herbář při procházce kolem řeky Svitavy

Akce proběhne 9.10.2021 od 14 hod na adrese Filipínského 66. Proběhne formou zábavné procházky podél řeky Svitavy, kde děti budou plnit různé úkoly a dílničky, kdy se zaměříme na dokončování herbářů. Z nepoužitých vylisovaných částí rostlin a listů si uděláme obrázky.   Pořadatel KC pod Lípou, z.s. Zodpovědná osoba: Mgr. Barbora Kopečková, tel: 604 536 […]

Číst dále 05. října 2021, Aktuality, Ekologická výchova

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA VNITROBLOK, NÁBŘEŽÍT A EKOVÝUKU BRZY ODSTARTUJE!

Oblíbené dotační programy na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích a oživení nábřeží brněnských řek jsou pro vás nachystané i v letošním roce. Chcete si podat žádost v rámci dotačního programu Vnitroblok a nevíte jak na to? Vytvořili jsme pro vás metodickou příručku Vnitroblok.  Pokud máte zájem o dotační program Ekovýuka, tak ta v letošním roce […]

Číst dále 08. září 2021, Aktuality, Ekologická výchova

Akce pro děti v areálu Zbrojovky opět tuto neděli

Přijďte na akci konanou s podporou města Brna dne 29.8. od 16 hod na Nové zbrojovce.

Číst dále 26. srpna 2021, Aktuality, Ekologická výchova

ZVESELA ZA HMYZEM: VYDEJTE SE ZA DOBRODRUŽSTVÍM DO ŘÍŠE BROUKŮ, VČEL A MOTÝLŮ

Jaká tajemství ukrývá svět pod stébly trávy? Co je to broukoviště, kolik nalétají včelky, než vznikne sklenice medu, kdo je „kukačka“ mezi motýly nebo jak vlastně dýchá potápník? Pojďte si zahrát dobrodružnou online hru v přírodě na Kraví hoře a dozvíte se nejen zajímavosti z hmyzí říše, ale také jak a proč ji chránit. Na malé i větší objevitele […]

Číst dále 16. července 2021, Aktuality, Ekologická výchova

Rostliny kolem nás-AKCE BYLA ZRUŠENA

Akce byla z důvodu špatného počasí ZRUŠENA! O jejím novém termínu se zatím jedná, včas vás budeme informovat.    Akce proběhne 14.7.2021 ve 14:00 na novém hřišti mezi mostem vedoucím z Gargulákovy ulice a restaurací re.SET food na Lazaretní ulici 925/9. Začne představením zpíváním s panem Liborem Hořejším, poté budou následovat výtvarné dílničky a úkoly […]

Číst dále 14. července 2021, Aktuality, Ekologická výchova

CO SE DĚJE NA PŘIRODOVĚDNÉ STANICI KAMENAČKY?

Pracovníci Přírodovědné stanice Kamenačky, specializovaného pracoviště Domu dětí a mládeže Helceletka, se pravidelně snaží vymyslet a vybudovat nové prvky, které slouží pro ekologické vzdělávání dětí a mládeže v jejím areálu v Brně – Juliánově. Velmi jim v tom pomáhají ekodotace, které spolu s částí vlastních příjmů a prací nadšených dobrovolníků vedou každoročně ke zlepšování prostředí pro výukové programy i […]

Číst dále 10. srpna 2020, Ekologická výchova

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp