ÚEK SMB

Územní energetická koncepce statutárního města Brna

V září roku 2018 byla schválena Územní energetická koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB), která stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Brna. Je neopomenutelným podkladem pro územní plánování a je velmi důležitá v koncepci zásobování centralizovaným teplem, nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie.

Územní energetická koncepce, která porovnávala více možných variant, byla schválena ve variantě V2 OZE (varianta rozvoje a konverze paliva). Tato varianta je primárně cílena na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektrické energie a tepla. Dokument ÚEK SMB je koncepční dokument, který přesně nestanovuje konkrétní kroky, které mají být učiněny pro naplnění cílů.

V současné době se připravuje Akční plán ÚEK SMB, který sestaví na období 5-ti let jednotlivé aktivity opatření pro to, aby se energetické hospodářství ve městě v následujících letech ubíralo tou nejvýhodnější cestou pro Brno. Dokončení se očekává v srpnu roku 2019.

Odkazy a bližší informace

Územní energetická koncepce statutárního města Brna (balík dokumentů ke stažení)

AKČNÍ PLÁN K ÚEK SMB

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp