DOTACE NA “ŠALINKARTU” PRO ROK 2022

Město Brno pokračuje v poskytování dotace na roční elektronickou šalinkartu. Dotace je poskytována od roku 2017 a každoročně této podpory využije přes 30 tisíc obyvatel města.

V roce 2020 a 2021 však došlo k mírnému poklesu podaných žádostí. Důvodem byla a evidentně stále je nemoc Covid-19, kdy spousta žadatelů o dotaci zakoupené jízdenky vrací, nebo raději volí individuální dopravu. Na statistiku podaných žádosti se můžete podívat na tomto webu v sekci Dokumenty.

V roce 2021 byl rozšířen okruh jízdenek, na které je možné dotaci poskytnout. Dotace se poskytuje na zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD, která musí vždy obsahovat zóny 100 a 101, případně další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. a může o ni požádat každý, kdo je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Brně. Podmínkou pro poskytnutí dotace je uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce podání žádosti i v roce rozhodnutí o žádosti, bez ohledu na datum splatnosti, a to nejpozději do doby rozhodnutí o žádosti.

U žádostí, které zaevidujeme během měsíce listopadu a prosince letošního roku, a nebude o nich do konce roku rozhodnuto, budou muset žadatelé uhradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství i na rok 2022, aby o jejich žádosti mohlo být rozhodnuto kladně během měsíce ledna příštího roku.

O dotaci lze žádat na www.brnoid.cz nejpozději do 60 dnů o data zakoupení jízdenky. Rozhodnutí obdrží žadatel bezodkladně, nejpozději však do 90 dnů.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp