Dotační program “ŠALINKARTA” pokračuje i v roce 2024

Město Brno poskytuje dotaci na zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD, která musí vždy obsahovat zóny 100 a 101, případně další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. a může o ni požádat každý, kdo je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Brně. Podmínkou pro poskytnutí dotace je uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce podání žádosti i v roce rozhodnutí o žádosti, bez ohledu na datum splatnosti, a to nejpozději do doby rozhodnutí o žádosti.

Na zlevněné jízdenky (žákovské, studentské, seniorské) se dotace neposkytuje.

U žádostí, které zaevidujeme během měsíce listopadu a prosince letošního roku, a nebude o nich do konce roku rozhodnuto, budou muset žadatelé uhradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství i na rok 2024, aby o jejich žádosti mohlo být rozhodnuto kladně během měsíce ledna 2024.

O dotaci lze žádat na www.brnoid.cz nejpozději do 60 dnů o data zakoupení jízdenky.

Kdo je poplatníkem poplatku za komunální odpad ve městě Brně?  Pouze fyzická osoba, která,

  1. má v Brně trvalé bydliště
  2. vlastní v Brně nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu
  3. má v Brně pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území ČR

Pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených kategorií, nejste poplatníkem místního poplatku za komunální odpad a žádost o dotaci nepodáváte.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp