DOTACE NA “ŠALINKARTU” PRO ROK 2023

Město Brno pokračuje v poskytování dotace na roční elektronickou šalinkartu. Dotace je poskytována od roku 2017 a každoročně této podpory využije přes 30 tisíc obyvatel města.

Dotace se poskytuje na zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD, která musí vždy obsahovat zóny 100 a 101, případně další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. a může o ni požádat každý, kdo je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Brně. Podmínkou pro poskytnutí dotace je uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce podání žádosti i v roce rozhodnutí o žádosti, bez ohledu na datum splatnosti, a to nejpozději do doby rozhodnutí o žádosti.

U žádostí, které zaevidujeme během měsíce listopadu a prosince letošního roku, a nebude o nich do konce roku rozhodnuto, budou muset žadatelé uhradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství i na rok 2023, aby o jejich žádosti mohlo být rozhodnuto kladně během měsíce ledna příštího roku.

O dotaci lze žádat na www.brnoid.cz nejpozději do 60 dnů o data zakoupení jízdenky. Rozhodnutí obdrží žadatel bezodkladně, nejpozději však do 90 dnů.

Na zlevněné jízdenky (žákovské, studentské, seniorské) se dotace neposkytuje.

Kdo je poplatníkem poplatku za komunální odpad ve městě Brně?  Pouze fyzická osoba, která,

  1. má v Brně trvalé bydliště
  2. vlastní v Brně nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu
  3. má v Brně hlášen pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území ČR

 

Pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených kategorií, nejste poplatníkem místního poplatku za komunální odpad a žádost o dotaci nepodáváte.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp