Jak se dýchá v Brně, aneb Máš šajnu o luftu ve štatlu?

Čapněte šalinu a ražte hodit čučku na výstavu! Mezi 20. zářím a 20. říjnem na vás čeká expozice s názvem vskutku brněnským: „Jak se dýchá v Brně aneb Máš šajnu o luftu ve štatlu?“ A kdeže to ta výstava je? V Urbancentru na Mečové 5!

Cílem projektu, na němž s městem Brnem spolupracuje i Masarykova univerzita, je zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území Brna, a to prostřednictvím akreditovaných mobilních měřicích stanic. Výzkum doplňuje měření kvality ovzduší také malými mobilními senzory, které u sebe nosili brněnští školáci.

Na základě výsledků výzkumu byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna, který obsahuje návrhy relevantních opatření, jak omezit znečištění ovzduší či zmírnit jeho následky.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp