NOC V BRNĚ JE NOVÁ APLIKACE ZOBRAZUJÍCÍ NOČNÍ SNÍMKOVÁNÍ

Aplikace zobrazuje noční ortofoto snímkované při vypnutém veřejném osvětlení. Snímkování proběhlo 10. dubna 2021 od 0:30 do 3:30 hod, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav a byl omezen venkovní pohyb osob v nočních hodinách.

Vznikla v souvislosti s projektem Připrav Brno, který má za cíl seznámit veřejnost s Akčním plánem udržitelné energetiky a klimatu. Tento projekt podporuje zkvalitňování životního prostředí města Brna a jeho zásadním cílem je snížit produkci emisí CO2 ve městě do roku 2030 nejméně o 40% a připravit město pomocí adaptačních opatření na změny klimatu, které v současnosti každý pociťuje. Díky nočnímu útlumu osvětlení dochází nejen ke snižování světelného smogu, ale i ke snižování emisí CO2, které vznikají v souvislosti s výrobou elektrické energie z fosilních paliv. Odkaz na mapu najdete na našich stránkách v záložce „O NÁS“.

V mapě lze pozorovat a identifikovat zdroje světelného znečištění na území města Brna. Data byla pořízena ve spolupráci Technických sítí Brno, Odboru životního prostředí MMB a Odboru městské informatiky MMB. Snímkování i zpracování ortofota provedla společnost TopGis, s.r.o.

NOC V BRNĚ najdete zde.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp