A JE TO TU! PRVNÍCH 23 PROJEKTŮ NA ZELENOU STŘECHU MÁ PŘISLÍBENOU DOTACI

V květnu letošního roku vyhlásil Magistrát města Brna dotační titul na podporu zřizování zelených střech – „Zeleň střechám!“. Od začátku června, kdy jste mohli Vaše žádosti elektronicky podávat, jsme přijali na 80 žádostí o dotaci. Po kontrole formálních náležitostí, technického provedení projektu a všech povinných příloh ve středu 24.7. Rada města Brna rozhodovala o akceptaci prvního balíku žádostí. Celkem dostalo příslib k podpoře 23 Vašich projektů.


„Mám radost, že se o dotace na zelené střechy hlásí desítky zájemců. Ukazuje se, že města musejí reagovat na probíhající klimatické změny, a toto je jedna z cest, kterou se chceme vydat. Voda, kterou zelené střechy zadrží, bude sloužit pro ochlazování stavby a pro celkové zlepšení mikroklimatu blízkého okolí, zvláště pokud bude těchto střech vícero,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na středečním zasedání schválili radní akceptaci u 23 žádostí. U těchto projektů vyjádřili příslib podpory, díky kterému mohou žadatelé o dotaci začít pracovat na svých projektech pro vytvoření zelených střech. Na to mají 18 měsíců od příslibu. Po dokončení předloží ke kontrole tzv. závěrečnou zprávu spolu s povinnými přílohami (položkový rozpočet, faktura, doklad o odchozí platbě, fotodokumentace apod.), aby mohlo dojít ke kontrole projektu a jeho nákladů.

„U hotových žádostí, které dnes byly projednány, jsme přislíbili dotaci 3 856 000 Kč. Výše dotace bude ponechána nebo snížena, a to podle skutečných výdajů. Maximální přidělovaná částka dotace bude do výše příslibu. O dokončení projektu dostane Rada města Brna zprávu a bude jí předložen materiál, díky kterému radní doporučí zastupitelstvu schválit smlouvu o přidělení dotace.,“ doplnil Petr Hladík.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp