VODA A CIVILIZACE – ÚSPĚŠNÁ VÝSTAVA UNIKÁTNÍCH FOTOGRAFIÍ OD ZÁŘÍ V BRNĚ!

Výstava Voda a civilizace, kterou si na pražské Kampě prohlédly stovky tisíc lidí, zamíří na podzim do Brna. Na Moravském náměstí ukáže na dvaadvaceti velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny a její minulost, přítomnost i budoucnost na zemi.

Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných vědců i fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku. Výstava bude ke shlédnutí od 19. září do 20. října 2019. Vernisáž výstavy se uskuteční na Moravském náměstí v prostorách parku u kašny 19. září od 17. hodin. Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje. Výstava je přístupná zdarma.

Řekli o výstavě:

„Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol, než příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě opravdovým základem života.“ říká Richard Brabec. ministr životního prostředí.

„Čím dál znatelněji pociťujeme na vlastní kůži klimatické změny, které provází sucho a výkyvy počasí. I z tohoto důvodu je nutné, abychom se chovali hospodárně a uvědomili si, že musíme nakládat s vodou s rozmyslem. V letošním roce jsme proto spustili dva nové dotační programy Zeleň střechám a Nachytej dešťovku, které mají pomoci zlepšit klima ve městě. To je příklad opatření, kterými město reaguje na nastalou situaci. Dalším prvkem je i edukativní činnost. Mám radost, že se na Moravském náměstí uskuteční výstava Voda a civilizace. Díky ní si budou moci Brňané prohlédnout krásné fotografie a zároveň si uvědomit význam, který má voda pro naši společnost.“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suché léto i zimu a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést.“ říká Olga Menzelová, producentka výstavy.

 

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp