Hodnoty přírody

Nový krátkometrážní film Hodnoty přírody je prvním uceleným dokumentem, který na příkladu české krajiny vizuálně přívětivou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby nám lidem příroda poskytuje a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět. Ukazuje, jak se takové přínosy měří na konkrétních příkladech – od zadržování vody či uhlíku v půdě, přes udržitelnou produkci dřeva a potravin až po turismus a vliv přírody na její návštěvníky.

Film vznikl pod vedením Michala Gálika ve spolupráci s projektem Jedna příroda, jehož hlavním koordinátorem je Ministerstvo životního prostředí. Odborným garantem filmu je CzechGlobe společně s dalšími partnery projektu. Projekt Jedna příroda je spolufinancován z evropského programu LIFE a jeho hlavním cílem je zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000 v rámci České republiky, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a také vyhodnotit přínosy přírody pro společnost. Hodnocení přínosů či ekosystémových služeb umožňuje lépe pracovat s naší krajinou a využívat ji tak, aby to prospívalo lidem i biologické rozmanitosti.

Film Hodnoty přírody je veřejně dostupný všem zájemcům na YouTube kanálu a je dále využitelný např. pro výuku a vzdělávání. Více o premiéře a filmu samotném se dozvíte v tiskové zprávě MŽP.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp